TAB ĐẦU GIƯỜNG SPN100024

Mã sản phẩm: SPN100023
Kích thước: D400 – R300- C600
Vật liệu: Gỗ – MDF